top of page

REGLEMENTĂRI OPERATORI AERONAVE

LICENȚA DE PILOT PENTRU AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE

Deținătorul licenței de pilot pentru aeronave ultraușoare motorizate are dreptul să exercite funcția de pilot comandant și de personal tehnic de întreținere și reparație al oricărei aeronave ULM înmatriculate în România, în limita calificărilor și autorizațiilor deținute. 

Persoanele care doresc să obțină o astfel de licență trebuie să aibă vârsta de 16 împliniți și să fie deținătorii unui certificat medical, în termen de valabilitate. Pentru derularea unui curs de pregătire trebuie să vă adresați uneia dintre școlile autorizate

Se va urma un curs de pregătire teoretică și practică, la sol și în zbor, în cadrul școlii selectate. Creditări pentru durata minimă a acestor cursuri pot fi aplicate pentru cei care dețin deja o licență de pilot valabilă pentru aeronave similare din punct de vedere constructiv și al modului de pilotaj. 

În urma absolvirii cursurilor organizate de școala dumneavoastră va avea loc o examinare teoretică și un test de îndemânare în zbor cu unul dintre examinatorii autorității de certificare.

Documentele doveditoare absolvirii cursurilor și examinărilor se vor transmite către Serviciul Aeronave Ultraușoare Motorizate în vederea emiterii licenței solicitate.

După obținerea licenței și acumularea unei suficiente experiențe de zbor pot avea loc cursuri de calificare superioară în vederea obținerii unor calificări și autorizații precum cele de zbor cu pasageri, pilot instructor, remorcaj și zbor cu flotoare sau schiuri.

Operatorii aeronavelor ULM au obligația de a respecta prevederile reglementărilor și legilor anexate mai sus și să se supună activităților de supraveghere și control desfășurate de entitățile abilitate.

bottom of page