Documentele Pilotului

82401605_2949565711729841_3705960815375941632_n.jpg

Anexa nr. 2 RACR-LPAN ULM - Fișă medicală

Anexa nr. 8 RACR-LPAN ULM - Carnet de zbor

Anexa nr. 6 RACR-LPAN ULM - Cerere tip

Anexa nr. 9 RACR-LPAN ULM - Declarație

Cerere transmitere documente

Documentele Instructorului

Anexa nr.4 RACR LPAN ULM - Fișa de pregătire

Anexa nr. 10 RACR-LPAN ULM  - Autorizație SC

Documentele Examinatorului

DSC_0266_edited.jpg

Formular skill test

Anexa nr. 7 RACR-LPAN ULM - Proces verbal

Ghiduri Utile

Dosarele de certificare ale piloților, în funcție de procedeul administrativ solicitat, trebuie să conțină următoarele documente:

OBȚINERE LICENȚĂ 

Documente care se depun în original sau copie la registratura autorității de certificare:

 • Cerere - se depune în original și trebuie să fie vizată de instructorul responsabil cu pregătirea solicitantului

 • Fișă pregătire - se depune în original și trebuie să fie semnată de instructorii responsabili și reprezentantul școlii de zbor

 • Proces Verbal - se depune în original și trebuie să fie semnat de examinatori și solicitant 

 • Autorizație de zbor în Simplă Comandă - se depune în original

 • Certificat Medical EASA/ICAO sau Fișă Medicală RACR-LPAN ULM

 • Declarație Notarială - se depune în original (pentru solicitanții minori)

 • Dovada achitării obligațiilor financiare pentru serviciile prestate de autoritate - se depun în copie

Documente care se depun în copie la registratura autorității sau online:

  !!! Documentele depuse online nu trebuie depuse și la registratură.

OBȚINERE AUTORIZAȚII 

Documente care se depun în original sau copie la registratura autorității de certificare:

 • Cerere - se depune în original și trebuie să fie vizată de instructorul responsabil cu pregătirea solicitantului

 • Fișă pregătire - se depune în original și trebuie să fie semnată de instructorii responsabili și reprezentantul școlii de zbor

 • Certificat Medical EASA/ICAO sau Fișă Medicală RACR-LPAN ULM

 • Dovada achitării obligațiilor financiare pentru serviciile prestate de autoritate - se depun în copie

Documente care se depun în copie la registratura autorității sau online:

  !!! Documentele depuse online nu trebuie depuse și la registratură.

 • Carnet zbor - trebuie să respecte ghidul de completare

 • Desfășurător - opțional

 • Certificat Operator Radiotelefonist -  pentru solicitanții care operează stații radio

 • Buletin/Pașaport/Carte de rezidență/Permis de Ședere 

 • Alte licențe - pentru cei care beneficiază de creditarea cursurilor de pregătire

REVALIDARE LICENȚĂ 

Documente care se depun în original sau copie la registratura autorității de certificare:

 • Cerere - se depune în original și trebuie să fie vizată de instructorul responsabil cu pregătirea solicitantului

 • Fișă pregătire - se depune în original și trebuie să fie semnată de instructorii responsabili și reprezentantul școlii de zbor (opțional - valabilă pentru programul de revalidare a licenței în condiții echivalente)

 • Proces Verbal - se depune în original și trebuie să fie semnat de examinatori și solicitant 

 • Certificat Medical EASA/ICAO sau Fișă Medicală RACR-LPAN ULM

 • Dovada achitării obligațiilor financiare pentru serviciile prestate de autoritate - se depun în copie

Documente care se depun în copie la registratura autorității sau online:

  !!! Documentele depuse online nu trebuie depuse și la registratură.

REÎNNOIRE LICENȚĂ 

Documente care se depun în original sau copie la registratura autorității de certificare:

 • Cerere - se depune în original și trebuie să fie vizată de instructorul responsabil cu pregătirea solicitantului

 • Fișă pregătire - se depune în original și trebuie să fie semnată de instructorii responsabili și reprezentantul școlii de zbor

 • Proces Verbal - se depune în original și trebuie să fie semnat de examinatori și solicitant 

 • Chestionare examinare teoretică - se depun în original

 • Certificat Medical EASA/ICAO sau Fișă Medicală RACR-LPAN ULM

 • Dovada achitării obligațiilor financiare pentru serviciile prestate de autoritate - se depun în copie

Documente care se depun în copie la registratura autorității sau online:

  !!! Documentele depuse online nu trebuie depuse și la registratură.