top of page

FORMULARE ȘI GHIDURI PENTRU PILOȚI

DSC_8219_edited.jpg

DOCUMENTELE PILOTULUI

Anexa nr. 2 RACR-LPAN ULM
- Fișă medicală

Anexa nr. 8 RACR-LPAN ULM
- Carnet de zbor

Anexa nr. 6 RACR-LPAN ULM
- Cerere tip

Anexa nr. 9 RACR-LPAN ULM
- Declarație

Cerere transmitere documente prin curier

DOCUMENTELE INSTRUCTORULUI

Anexa nr.4 RACR LPAN ULM
- Fișa de pregătire

Anexa nr. 10 RACR-LPAN ULM 
- Autorizație de zbor în simplă comandă

DOCUMENTELE EXAMINATORULUI

Anexa nr. 7 RACR-LPAN ULM
- Proces verbal de examinare

Formular test de îndemânare în zbor

ghid documente necesare

OBȚINERE LICENȚĂ 

Documente care se depun în original sau copie la registratura autorității de certificare:

 • Cerere - se depune în original și trebuie să fie vizată de instructorul responsabil cu pregătirea solicitantului

 • Fișă pregătire - se depune în original și trebuie să fie semnată de instructorii responsabili și reprezentantul școlii de zbor

 • Proces Verbal - se depune în original și trebuie să fie semnat de examinatori și solicitant 

 • Autorizație de zbor în Simplă Comandă - se depune în original

 • Certificat Medical EASA/ICAO sau Fișă Medicală RACR-LPAN ULM

 • Declarație Notarială - se depune în original (pentru solicitanții minori)

 • Dovada achitării obligațiilor financiare pentru serviciile prestate de autoritate - se depun în copie

Documente care se depun în copie la registratura autorității sau online:

  !!! Documentele depuse online nu trebuie depuse și la registratură.

OBȚINERE AUTORIZAȚII 

Documente care se depun în original sau copie la registratura autorității de certificare:

 • Cerere - se depune în original și trebuie să fie vizată de instructorul responsabil cu pregătirea solicitantului

 • Fișă pregătire - se depune în original și trebuie să fie semnată de instructorii responsabili și reprezentantul școlii de zbor

 • Certificat Medical EASA/ICAO sau Fișă Medicală RACR-LPAN ULM

 • Dovada achitării obligațiilor financiare pentru serviciile prestate de autoritate - se depun în copie

Documente care se depun în copie la registratura autorității sau online:

  !!! Documentele depuse online nu trebuie depuse și la registratură.

 • Carnet zbor - trebuie să respecte ghidul de completare

 • Desfășurător - opțional

 • Certificat Operator Radiotelefonist -  pentru solicitanții care operează stații radio

 • Buletin/Pașaport/Carte de rezidență/Permis de Ședere 

 • Alte licențe - pentru cei care beneficiază de creditarea cursurilor de pregătire

REVALIDARE LICENȚĂ 

Documente care se depun în original sau copie la registratura autorității de certificare:

 • Cerere - se depune în original și trebuie să fie vizată de instructorul responsabil cu pregătirea solicitantului

 • Fișă pregătire - se depune în original și trebuie să fie semnată de instructorii responsabili și reprezentantul școlii de zbor (opțional - valabilă pentru programul de revalidare a licenței în condiții echivalente)

 • Proces Verbal - se depune în original și trebuie să fie semnat de examinatori și solicitant 

 • Certificat Medical EASA/ICAO sau Fișă Medicală RACR-LPAN ULM

 • Dovada achitării obligațiilor financiare pentru serviciile prestate de autoritate - se depun în copie

Documente care se depun în copie la registratura autorității sau online:

  !!! Documentele depuse online nu trebuie depuse și la registratură.

REÎNNOIRE LICENȚĂ 

Documente care se depun în original sau copie la registratura autorității de certificare:

 • Cerere - se depune în original și trebuie să fie vizată de instructorul responsabil cu pregătirea solicitantului

 • Fișă pregătire - se depune în original și trebuie să fie semnată de instructorii responsabili și reprezentantul școlii de zbor

 • Proces Verbal - se depune în original și trebuie să fie semnat de examinatori și solicitant 

 • Chestionare examinare teoretică - se depun în original

 • Certificat Medical EASA/ICAO sau Fișă Medicală RACR-LPAN ULM

 • Dovada achitării obligațiilor financiare pentru serviciile prestate de autoritate - se depun în copie

Documente care se depun în copie la registratura autorității sau online:

  !!! Documentele depuse online nu trebuie depuse și la registratură.

bottom of page