top of page

IMPORTANT - Notificare AACR

ÎN ATENȚIA TUTUROR PROPRIETARILOR ȘI OPERATORILOR DE AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE


Vă transmitem adresa AACR referitoare la necesitatea de a vă conforma cu următoarele acte normative:


Hotărârea Guvernului (HG) nr. 583/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave;

Ordinul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (OMTIC) nr. 2137/2020 pentru aprobarea unor măsuri în aplicarea dispozițiilor art. 14, alin. (8) și (9) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian.


Toți operatorii care până la data prezentei nu au transmis AACR informații/înscrisuri din care să rezulte conformare cu prevederile HG nr. 583/2007 și OMTIC nr. 2137/2020, vor transmite aceste informații/înscrisuri prin prin e-mail (contact@caa.ro), poștă (șos. București-Ploiești, nr. 38-40, sector 1, București) sau se vor depune personal la sediul AACR, până cel târziu în data de 08.04.2022. Ulterior acestei date, AACR va proceda la identificarea și sancționarea operatorilor ce nu se conformează obligațiilor legale, conform prevederilor HG nr. 583/2007 și OMTIC nr. 2137/2020.

Pentru o corectă și completă informare subliniem faptul că ulterior datei de 8 aprilie 2022, în baza competențele acordate și în scopul verificării conformării operatorilor de aeronave cu cerințele legale menționate în HG nr. 583/2007 și OMTIC nr. 2137/2020, AACR va planifica și desfășura inspecții la aeronavele ale căror activități de zbor intră sub incidența domeniului de aplicabilitate al celor două acte normative mai sus menționate.HG 583 din 2007 - Cerinţe de asigurare
.pdf
Descarcă PDF • 142KB

OMTIC 2137 din 2020 - Dispozitive de localizare
.pdf
Descarcă PDF • 18KB

Comments


bottom of page