top of page

Raportarea evenimentelor de aviație civilă

Prin eveniment înțelegem orice eveniment legat de siguranţă care pune în pericol sau care, dacă nu este remediat sau abordat, ar putea pune în pericol o aeronavă, ocupanţii acesteia sau orice altă persoană şi include în special accidentele şi incidentele grave, iar prin eveniment cu risc semnificativ pentru siguranţă se înțelege orice eveniment menţionat în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

Raportarea evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranţa aviaţiei civile este obligatorie. Orice persoană este încurajată să raporteze voluntar orice eveniment şi orice informaţie, percepute ca fiind un pericol real sau potenţial pentru siguranţa aviaţiei, către funcţia/structura internă a propriei organizaţii şi/sau direct către AIAS, în maximum 72 de ore.

bottom of page