top of page

Curs de pregătire în vederea obținerii calificării de pilot instuctor - ELICOPTER ȘI GIROCOPTER

Actualizată în: 16 feb. 2023

Înscrierea se efectuează pe baza unei cereri scrise, individuale, adresate organizatorului, respectiv Organizația de Pregătire Declarată Blue Sky Academy. Cererea trebuie transmisă prin e-mail la adresa danieldragomirescu68@gmail.com (auu@aeroclubulromaniei.ro în CC), până la data de 01.03.2022 și trebuie să fie însoțită de următoarele documente: cererea de înscriere (Anexa nr. 1 a documentului atașat), licența de pilot pentru clasa girocoptere sau elicoptere ultrausoare în termen de valabilitate, certificat medical corespunzător în termen de valabilitate, certificat de operator radiotelefonist în termen de valabilitate (dacă este cazul), carnet de zbor integral care să facă dovada că dețineți cel puțin 150 de ore de zbor în calitate de pilot comandant pe aeronave ultraușoare motorizate clasa girocoptere sau elicoptere ultrausoare.


În vederea aplicării creditărilor prevăzute în RACR-LPAN ULM este necesar să transmiteți și licența în baza căreia se dorește creditarea. Creditarea programului se aplică conform RACR-LPAN ULM.2140 lit. (c).


Solicitanții care în urma verificării documentației anexate cererii de înscriere îndeplinesc condițiile necesare sunt admiși pentru susținerea testelor eliminatorii.


Notă: Candidații care dețin un certificat de operator radiotelefonist în momentul înscrierii vor atașa cererii de înscriere o copie scanată a acestuia. Pentru a promova cursul de pregătire toți candidații trebuie ca până la susținerea examinării practice la sol și în zbor cu autoritatea de certificare să obțină certificatul de operator radiotelefonist.


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page