top of page

Declararea unei organizații de pregătire

Anexa 11 la RACR-LPAN ULM - Declarația Organizației

Politica de siguranță a Organizației

Declarație privind bazele materiale ale Organizației

Formular pentru utilizarea aerodromurilor

Formular pentru utilizarea aeronavelor

Cu excepția Anexei 11, toate celelalte formulare au scop informativ și pot fi modificate.

Cadrul legislativ referitor la Organizațiile de Pregătire Declarate se găsește în RACR-LPAN ULM, Capitolul 5.

Pentru declararea inițială a unei organizații de pregătire trebuie să transmiteți în original către Aeroclubul României, Anexa 11 la RACR-LPAN ULM, însoțită de următoarele formulare. Pentru actualizarea informațiilor unei OPD este necesar să transmiteți o nouă declarație, Anexa 11, în original, care să cuprindă datele actualizate. În cazul utilizării aeronavelor neomologate trebuie să înscrieți inclusiv persoanele cu drept de școlarizare pe acestea.

bottom of page