AEROCLUBUL ROMÂNIEI

SERVICIUL AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE

Conform OMTCT 630/2007, Art. 7 - (1), "Atribuţiile autorităţii de certificare, prevăzute în reglementările RACR-LPAN ULM şi RACR-CCO ULM, se exercită de către Aeroclubul României (...)"

În acest sens, Serviciul Aeronave Ultrauşoare Motorizate din cadrul Aeroclubului României deţine atribuţii de:

  • emitere/prelungire a valabilităţii documentelor de identificare şi a documentelor de navigabilitate pentru aeronave ultrauşoare motorizate;

  • emitere a certificatelor de omologare pentru aeronave ultrauşoare motorizate;

  • eliberare/revalidare/reînnoire a licenţelor de pilot aeronave ultrauşoare motorizate;

  • aprobare a înfiinţării Organizaţiilor de Pregătire Declarate;

  • asigurare a siguranţei aviaţiei ultrauşoare prin efectuarea de audituri, operaţiuni de supraveghere, inspecţie şi control.

AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA

 

528

AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE CU DOCUMENTE DE NAVIGABILITATE VALABILE

 

316

LICENȚE DE PILOT AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE

 

1455

LICENȚE ÎN TERMEN DE VALABILITATE

 

710

ORGANIZAȚII DE PREGĂTIRE DECLARATE

35

1/5